Vrátenie produktov

 
 
 
 

 
 
 
AKÉ SÚ PODMIENKY, ABY BOLO MOŽNÉ PRODUKTY VYMENIŤ ALEBO VRÁTIŤ?

1. Produkty je nutné vrátiť do 14tich dní od ich prevzatia.


2. Produkty musia byť nenosené a schopné ďalšieho predaja.


3. Produkty musia byť zabalené do pôvodného obalu, ktorý nesmie byť znehodnotený napr. prelepením lepiacou páskou, pre účely dopravy.


4. Produkty nesmú byť z vašej strany akokoľvek poškodené alebo znehodnotené.


Vo vlastnom záujme doporučujeme balík poistiť vo výške ceny produktu (túto službu vám ponúknu pri pošte pri odosielaní balíka). Pokiaľ dôjde k strate balíka alebo jeho znehodnoteniu pri preprave, budete môcť balík s podacím lístkom vyreklamovať a získať tak svoje peniaze späť.

Objednávky uskutočnené v období 1.11. - 24.12.2022 je možné vrátiť s predĺženou dobou až do 15.1.2023. 

 
AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII?

V prvom rade je potrebné prečítať si Reklamačný poriadok, v ktorom sú uvedené všetky práva a povinnosti ako predávajúceho, tak kupujúceho.