GDPR

 
GDPR

 

Správa a spracovanie vašich osobných údajov u nás prebieha podľa platných právnych predpisov. Na základe legislatívy GDPR (General data protection regulation) – nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane osobných údajov, vstúpili do platnosti aj nové požiadavky. Touto cestou by sme vás radi informovali o tom, že tieto požiadavky splňujeme. Tie najdôležitejšie informácie nájdete nižšie, pokiaľ sa však budete chcieť na čokoľvek opýtať, neváhajte sa obrátiť na e-mail: gdpr@kolovna.com, kde sme vám plne k dispozícii.

1. Kto sa stará a spracováva moje osobné údaje?

O vaše osobné údaje sa stará správca osobných údajov. Správcom osobných údajove je ESPACE Retail s.r.o., se sídlem Steinerova 604/12, Háje, 149 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 02294061. Sme subjektom, ktorý zodpovedá za dodržiavanie povinností stanovených novou legislatívou EU - GDPR. V prípade potreby nás môžete kontaktovať, a to ako na vyššie uvedenú korešpondenčnú adresu, tak na e-mail gdpr@kolovna.com.

2. Ako a k akým účelom sa osobné údaje spracovávajú?

Osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu. Spracovávame je len v takom rozsahu, ktorý je pre daný účel nevyhnutný. Na základe vášho súhlasu o spracovaní osobných údajov ich naša spoločnosť spracováva a spravuje prostredníctvom počítačových systémov a systémov našich spracovateľov.

Rovnako ako každá riadna zmluva obsahuje uvedenie osobných údajov, tak aj my dáta využívame k uzatvorení kúpnych zmlúv a k tomu, aby sme túto kúpnu zmluvu riadne plnili. Kúpna zmluva slúži k tomu, aby sme vám mohli dodať naše produkty.

Súhlas so spracovaním osobných údajov nám dávate aj pre naše marketingové účely:

  • Odber newslettrov - zasielanie najaktuálnejších informácií a noviniek týkajúcich sa nášho portfólia produktov, upozorňovanie na sprievodné udalosti a akcie šírenie povedomia o našich aktivitách. Z odberu newslettru sa môžete kedykoľvek odhlásiť ako priamo v pätičke každého z nich, tak zaslaním žiadosti na e-mail gdpr@kolovna.com 
  • Registrácia/klientská zóna - neverejný priestor webových stránok, ktorý slúži pre sumarizáciu vašich dokončených alebo nedokončených objednávok. V prípade požiadavky na zmazanie profilu sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese: gdpr@kolovna.com

Súhlas so spracovaním údajov môžete pre každú z oblastí kedykoľvek odmietnuť, a to na e-mailovej adrese: gdpr@kolovna.com

 

3. Aké osobné dáta spracovávame a kde

  • Odber newslettru - pre zaslanie newslettru potrebujeme váš e-mail
  • Registrácia/Klientská zóna - pri vytvorení registrácie vyplňujete tieto osobné údaje: meno, priezvisko, telefón, e-mail, doručovaciu adresu, prípadne kontaktné informácie firmy, platobné údaje (číslo platobnej karty) uložené k vášmu účtu (iba v prípade nákupu na našom e-shope)
  • Odoslanie objednávky produktu - pre odoslanie objednávky a nákupu produktov od vás potrebujeme nasledovné údaje: meno, priezvisko, telefón, e-mail, doručovaciu adresu, prípadne kontaktné informácie firmy
  • Ďalšie údaje, ktoré sami dobrovoľne vyplníte napríklad v kontaktom formulári

4. Ako dlho osobné údaje uchovávame

Naša spoločnosť nemôže uchovávať vaše osobné údaje do ľubovoľne dlhej doby. Uchovávame ich do chvíle, do ktorej vaše údaje naozaj potrebujeme - po dobu nevyhnutnú pre splnenie daného účelu.

Doba spracovania osobných údajov:

  • po dobu registrácie vášho účtu a po dobu 3 rokov od jeho ukončenia
  • v prípade nákupu na https://www.shop.kolovna.sk po dobu 5 rokov od splnenia kúpnej zmluvy pre určenie výkonu alebo obhajobu právnych nárokov
  • máme povinnosť vaše osobné údaje ďalej uchovávať 5 rokov od skončenia účtovného obdobia v rámci účtovníctva a archivovať 10 rokov daňový doklad
  • v prípade, že udelíte súhlas so zasielaním obchodných e-mailov, bude Správca ďalej spracovávať vaše osobné údaje za účelom zaslania obchodných informácií po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek na výmaz či modifikáciu nepresných dát sa môžete obrátiť na e-mail: gdpr@kolovna.com

5. Osobné údaje a cookies

Ani my nie sme výnimkou a používame na našich webových stránkach http://www.shop.kolovna.sk súbory cookies. Rovnako tak používame aj Google Analytics pre analýzu návštevnosti konkrétnych stránok či určitej služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované. V rámci súborov cookies získavame údaje na základe toho, že používate naše webové stránky, a to údaje o zariadení (napr. IP adresa a iné identifikátory vášho zariadenia), údaje o vašej polohe (IP adresa) a návšteve (dátum a čas návštevy).

Cookies súbory sú krátkodobé tzv. "session cookie", ktoré sú uložené vo vašom prehliadači iba do doby jeho uzavretia, a dlhodobé tzv. "persistent cookie" ktoré zostávajú uložené v počítači dlhšie (v závislosti na nastavení samotnej cookie a prehliadači) alebo pokiaľ ich sami neodstraníte.

Ukladanie súborov cookies je možné odmietnuť hneď pri vstupe na naše webové stránky tým, že nepotvrdíte súhlas so spracovaním osobných údajov.

6. Zabezpečenie osobných údajov

V súlade s platnou právnou normou zabezpečujeme ochranu osobných údajov, ktoré spracovávame a uchovávame, a to prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení.

Okrem oprávanených pracovníkov našej spoločnisti majú k dátam prístup aj tretie subjekty, ktoré nám poskytujú svoje služby (napr. spracovatelia - poskytovatelia IT služieb, dopravcovia).

7. Na koho sa obrátiť v prípade konkrétnej požiadavky alebo doplňujúcich informácií

Pokiaľ máte ďalšie otázky, prajete si poskytnúť detailnejšie informácie k niektorému z bodov, žiadate o výmaz alebo editáciu nesprávnych údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: gdpr@kolovna.com